Vesti

VII Internacionalni kongres UKJS 2023

09.09.2023.
VII Internacionalni kongres UKJS 2023

Na VII internacionalnom kongresu UKJS održanom od 08-10.septembra 2023.godine održano je predavanje na temu Novi pogledi na prevenciju i stratifikaciju rizika kardiovaskularnih bolesnika od strane lekara i profesora Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje.

Moderatori sesije su bili prof. dr Branislav Milovanović, prof. dr Nebojša Tasić

U okviru sesije su održana predavanja

-Kardiovaskularna prevencija u 21 veku: da li menjamo igru?

Prof. dr Nebojša Tasić        

 -PCSK 9 inhibitori u terapiji hiperlipidemija

Prof. dr Petar Otašević

- Da li treba dodati ezetimib kod bolesnika sa LDL-C van ciljnih vrednosti kod bolesnika koji su na  terapiji statinima?

Doc. dr Ivana Petrović

- Značaj neurokardiološkog testiranja u neinvazivnoj rizik  stratifikaciji kod pacijenta sa infarktom miokarda

Prof. dr Branislav Milovanović

VII Internacionalni kongres UKJS 2023

Prijatelji udruženja