Vesti

ŠKOLA 24H AMBULATORNOG MONITORINGA KRVNOG PRITISKA BANJA LUKA

10.06.2024.
ŠKOLA 24H AMBULATORNOG MONITORINGA KRVNOG PRITISKA BANJA LUKA

U Banja Luci 8.juna održana je škola 24h ambulatornog monitoringa krvnog pritiska u organizaciji HISPA udruženja

U okviru simpozijuma održana su predavanja na temu hipertenzije, reristentne hipertenzije, renalne denervacije,  indikacija za 24h AMKP, teorijska i praktična nastava,  primena u svakodnevnoj kličkoj praksi i tumačenje rezultata, kao i praktični primeri iz kliničke prakse

 

ŠKOLA 24H AMBULATORNOG MONITORINGA KRVNOG PRITISKA BANJA LUKA
ŠKOLA 24H AMBULATORNOG MONITORINGA KRVNOG PRITISKA BANJA LUKA
ŠKOLA 24H AMBULATORNOG MONITORINGA KRVNOG PRITISKA BANJA LUKA
ŠKOLA 24H AMBULATORNOG MONITORINGA KRVNOG PRITISKA BANJA LUKA
ŠKOLA 24H AMBULATORNOG MONITORINGA KRVNOG PRITISKA BANJA LUKA
ŠKOLA 24H AMBULATORNOG MONITORINGA KRVNOG PRITISKA BANJA LUKA
ŠKOLA 24H AMBULATORNOG MONITORINGA KRVNOG PRITISKA BANJA LUKA
ŠKOLA 24H AMBULATORNOG MONITORINGA KRVNOG PRITISKA BANJA LUKA
ŠKOLA 24H AMBULATORNOG MONITORINGA KRVNOG PRITISKA BANJA LUKA
ŠKOLA 24H AMBULATORNOG MONITORINGA KRVNOG PRITISKA BANJA LUKA

Prijatelji udruženja