Vesti

SAVET HISPA

31.10.2015.
SAVET HISPA

Skupština HISPA je na svojoj trećoj redovnoj sednici donela odluku o formiranju Saveta HISPA. Savet je savetodavno telo Udruženja. Savet čine predsednik, potpredsednici i svi rukovodioci HISPA centara. Skuština je jednoglasno izabrala Prof. Dr Stevana Ilića za prvog predsednika Saveta.

SAVET HISPA

Prijatelji udruženja