Vesti

PREDSEDNIK HISPA

31.10.2015.
PREDSEDNIK HISPA

Skupština HISPA je na svojoj trećoj redovnoj sednici održanoj dana 31. oktobra 2015. godine na Zlatiboru jednoglasno izabrala Doc. Dr Nebojšu Tasića za predsednika Udruženja. Predsednik je zastupnik Udruženja, predstavlja Udruženje u zemlji i inostranstvu, stara se o ostvarivanju zadataka, programske orijentacije i ciljeva Udruženja, predsedava Skupštinom i Upravnim odborom.

PREDSEDNIK HISPA
PREDSEDNIK HISPA

Prijatelji udruženja