Vesti

HISPA u Visokoj medicinskoj školi zdravstva u Doboju

21.04.2017.
HISPA u Visokoj medicinskoj školi zdravstva u Doboju

U prostorijama Visoke medicinske škole zdravstva Doboj otvoren je HISPA centar.

Ovaj centar je prvi ovakvog karaktera u HISPA udruženju i predstavlja značajan iskorak u nameri HISPA udruženja da pruži kvalitetnu edukaciju kako stanovništva tako i zdravstvenih radnika. 

Centar su otvorli Predsjednik HISPA prof. dr Neboša Tasić, predsednik HISPA BH dr Radoslav Nikolić i direktor Visoke medicinske škole zdravstva doc. dr  Vitomir Slijepčević . Ovom prilikom je naglašeno da Udruženje centara za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga – HISPA želi da kroz koordinisan i integrisan rad centara za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga pravovremeno i efikasno identifikuje, dijagnostikuje, leči i dugoročno prati bolesnike sa povišenim kardiovaskularnim rizikom.  HISPA pruža multidiscipliniran i personalizovan pristup u očuvanju zdravlja ljudi. HISPA želi “da očuva zdravlje i spreči (odloži) bolest”.

HISPA u Visokoj medicinskoj školi zdravstva u Doboju
HISPA u Visokoj medicinskoj školi zdravstva u Doboju

Prijatelji udruženja