Vesti

HISPA škola 24h ambulatornog merenja krvnog pritiska – teorijska i praktična nastava

09.09.2022.
HISPA škola 24h ambulatornog merenja krvnog pritiska – teorijska i praktična nastava

U okviru 2. simpozijuma doktora medicine sa međunarodnim učešćem održanog u Doboju 8.-11. septembra 2022. prof.Tasić je održao predavanje na temu Rezistentna hipertenzija: od dijagnoze do savremenog terapijskog rešenja. Nakon predavanja je usledila HISPA škola 24h ambulatornog merenja krvnog pritiska akreditovana od lekarske komore BIH. HISPA tim sačinjen od stručnjaka iz Centra za hipertenziju i prevenciju kardiovaskularnih bolesti IKVB Dedinje, nakon predavanja prof Tasića je i demonstrirao celokupan postupak praktične primene 24h ambulatornog merenja krvnog pritiska. Polaznici škole su posle položenog testa provere znanja dobili zvaničan sertifikat o stručnom usavršavanju za samostalnu primenu 24h AMBP

HISPA škola 24h ambulatornog merenja krvnog pritiska – teorijska i praktična nastava
HISPA škola 24h ambulatornog merenja krvnog pritiska – teorijska i praktična nastava
HISPA škola 24h ambulatornog merenja krvnog pritiska – teorijska i praktična nastava
HISPA škola 24h ambulatornog merenja krvnog pritiska – teorijska i praktična nastava
HISPA škola 24h ambulatornog merenja krvnog pritiska – teorijska i praktična nastava

Prijatelji udruženja