O hipertenziji i KV riziku

Merenje krvnog pritiska

Precizno merenje podrazumeva: odgovarajuću pripremu bolesnika, kvalitetan aparat za merenje (preporučuje se kalibrisan živin sfingomanometar sa manžetnom odgovarajuće širine) kao i višestruka merenja krvnog pritiska. Priprema bolesnika obuhvata: odgovarajući ambijent i temperaturu sobe pri merenju, uzdržavanje od pušenja, konzumiranja kafe, fizičke aktivnosti i drugog stresa najmanje 30 min pre merenja krvnog pritiska. Guma manžetne mora da obuhvati najmanje 80% obima ruke i potrebno je postići “naduvavanje “ manžetne do vrednosti dovoljno visoke da bi se izgubio puls radijalne arterije. Tokom prvog pregleda potrebno je izmeriti krvni pritisak u stojećem i sedećem položaju. Krvni pritisak treba meriti na obe ruke i ukoliko se pronađe razlika veća od 10 mmHg u daljim pregledima određivati krvni pritisak na ruci sa višom vrednošću. “Samo-merenje” krvnog pritiska je važno zbog procene efekata antihipertenzivne terapije kao i motivisanosti bolesnika za kontrolisanje bolesti. Merenje krvnog pritiska tokom 24 časa (holter krvnog pritiska) omogućava sakupljanje dodatnih podataka o krvnom pritisku naročito tokom različitih fizioloških stanja.

Varijabilnost krvnog pritiska kod hipertenzivnih bolesnika je slična kao kod normotenzivnih osoba samo na višim vrednostima krvnog pritiska. Pokazano je da je krvni pritisak viši na poslu, niži kod kuće a najniži tokom spavanja kod većine osoba.

Prijatelji udruženja