Vesti

КME elektronsko (on-line) stručno predavanje

07.12.2021.

"Personalizovana kardiovaskularna prevencija- znašaj kontrole stresa, alkohola. nikotisnke zavisnosti i drugih korektabilnih faktora rizika"
24.12.2021. godine

 • Akreditovani predavač: Prof dr Nebojša Tasić, kardiolog, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje- Beograd
 • Akreditovani predavač: Dr Radisav Nikolić  – Dom zdravlja "Doboj"  - Republika Srpska, Doboj
 • КME elektronsko stručno pedavanje je akreditovano odlukom Ministarstva zdravlja Republike Srpske BiH  broj  11/04-500-63-165/21 od 26.10.2021. godine
 • Slušaoci stiču pravo na 3 КME boda

Važno:

 • КME elektrinsko STRUČNO PREDAVANJE  se može realizovati jednom ili u više navrata počev od novembra 2021 godine
 • HISPA će blagovremeno obaveštavati zainteresovane učesnike o tačnim terminima održavanja elektronskih stručnih sastanaka
 • Sertifikat o učešću se dostavlja direktno na vašu  elektronsku (e -mail) adresu koju ste prijavili

Datum i uslovi  prvog održavanja КME elektronskog STRUČNOG SASTANКA

 • Prvi termin za održavanje elektronskog КME stručnog predavanja je 24.12.2021. godine, sa početkom u 11.00 sati
 • Predavanja i literatura se nalazi na web adresi https://www.hispa.rs/kontinuirana-medicinska-edukacija/
 • Zainteresovani učesnici  se mogu prijaviti popunjavanjem neophodnih podataka u formularu/prostoru za prijavu (koji je u nastavku teksta) ili prijavom preko organizatora stručnog sastanka, dr Radosava Nikolića

Sve informacije možete dobiti preko elektronske adrese: radoslav.nikolic@domzdravljadoboj.ba ili pročitajte upustvo koje u prilogu LITERATURA


PRIJAVA ZA ELEKTRONSKI TEST

Upisom obaveznih podataka (obeleženih sa *) u obeleženim poljima, ostvarićete pravo na učešće.


PREDAVANJA

Predavanje Prof dr Nebojša Tasić

Predavanje dr Radoslav Nikolić


LITERATURA (priprema za rešavanje testova)

 • Obaveštenje o stručnom elektronskom predavanju HISPA RS BiH 24122021

Prijatelji udruženja