Vesti

KME elektronski test: ,, PERSONALIZOVANA I MULTIDISCIPLINARNA KARDIOVASKULARNA PREVENCIJA - FOKUS NA SPECIFIČNE KOREKTABILNE FAKTORE RIZIKA: ALKOHOL, NIKOTINSKA I MEDIKAMENTOZNA ZAVISNOST, FIZIČKA AKTIVNOST, STRES, GOJAZNOST “

26.05.2021.
 • KME elektronski test: ,, PERSONALIZOVANA I MULTIDISCIPLINARNA KARDIOVASKULARNA PREVENCIJA - FOKUS NA SPECIFIČNE KOREKTABILNE FAKTORE RIZIKA: ALKOHOL, NIKOTINSKA I MEDIKAMENTOZNA ZAVISNOST, FIZIČKA AKTIVNOST, STRES, GOJAZNOST “
 • Akreditovani predavač: Prof dr Nebojša Tasić, kardiolog, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje- Beograd
 • Akreditovani predavač: Dr Dalibor Dragišić, kardiolog,  KBC ,,Dr Dragiša Mišović- Dedinje"-Beograd
 • KME elektronski test je akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije broj 153-01-00188/2021-01 od 8.05.2021. godine i evidentiran pod brojem А-1-638/21
 • Slušaoci stiču pravo na 5 KME boda

 

Važno:

 

 • KME elektronski test se može realizovati jednom ili u više navrata zaključno do 18.05.2022.godine
 • HISPA će blagovremeno obaveštavati zainteresovane učesnike o tačnim terminima održavanja I sprovođenja on line elkteronskog testa, kada će se moći I izvršiti on line prijava za učestvovanje na testu
 • Sertifikat o učešču se dostavlja elektronksi na e mail adresu učesnika

 

Datum prvog održavanja KME elektronskog testa

 

 • Prvi termin za održavanje elektronskog KME testa je 30.06.2021 godine, sa početkom u 11.30 sati
 • Predavanja i literatura se nalazi na web adresi https://www.hispa.rs/kontinuirana-medicinska-edukacija/ u nastavku
 • Testiranja će biti održana istog dana  a dostupna su ulaskom na web adresu https://hispa.obrazovanje.online/index.php .Početak testova je u 15.30 sati 
 • Zainteresovani učesnici se mogu prijaviti popunjavanjem neophodnih pofataka u formularu za prijavu, koji je u nastavku
 • Sve informacije možete dobiti preko e maila: kme@hispa.rs ili na telefon 0603221702

PRIJAVA ZA ELEKTRONSKI TEST

Upisom obaveznih podataka (obeleženih sa *) u obeleženim poljima, ostvarićete pravo na učešće.


PREDAVANJA

Predavanje Prof dr Nebojša Tasić

Predavanje dr Dalibor Dragišić


LITERATURA (priprema za rešavanje testova)

 • Test pitanje KME elektronski test HISPA A-1-63821
 • Profesor dr Nebojša Tasić HISPA predavanje 300621
 • Dr Dalibor Dragišić HISPA predavanje 300621

Prijatelji udruženja