Programs

TRANDOLAPRIL FARMAKOLOŠKI PROFIL I KLINIČKA EFIKASNOST LEKA

Test je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije

Broj : 153-02-4463/2014-01 od jula 2015 i evidentiran je pod brojem A-1-2047/15

Literature:

Friends of HISPA